Chậu rửa đặt bàn CK165A

Nhiệt độ nung: 1280 độ C

Men tuyết siêu chống dính

Kích  thước: 600 x 470 x 150 mm

820.000 ₫

Thông tin

Nhiệt độ nung: 1280 độ C

Men tuyết siêu chống dính

Kích  thước: 600 x 470 x 150 mm